Błąd 433 w pliku /libraries/vendor/autoload.php w lini 7

Skontaktuj się z administratorem Pawłem F. [email protected]

Partnerzy magazynu "Inteligentne Miasta i Regiony"

Patroni Honorowi

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

PNECStowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej.

Sieć zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski będących liderami zrównoważonego rozwoju oraz członków wspierających – firmy branżowe. Stowarzyszenie należy też do europejskiej sieci miast "Energy Cities" mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Od 2009 r. działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca Porozumienie Burmistrzów, aktywnie promując tę europejską inicjatywę i pomagając polskim sygnatariuszom w realizacji ich celów i zobowiązań.

www.pnec.org.pl

Rekomendacja

Polski Komitet Normalizacyjny

PKN jest nowoczesną jednostką organizacyjną o osobowości prawnej, opartą na wiedzy, znaną powszechnie i cenioną w Polsce i na świecie, niezależną i otwartą na potrzeby rynku i administracji  publicznej, zaspokajającą potrzeby użytkowników i świadczącą usługi o wysokiej jakości i w wymaganym czasie.

Misja PKN: sprawnie organizować działalność normalizacyjną zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wypracowanymi przy aktywnym współudziale krajowych ekspertów, wspierającą krajową politykę techniczną, w celu ułatwienia wymiany handlowej, zapewnienia  konkurencyjności polskim producentom; dostarczać wszystkim zainteresowanym produkty normalizacyjne o wysokiej jakości, w uzgodnionych terminach, odpowiadające wymaganiom rynku.

www.pkn.pl