Błąd 433 w pliku /libraries/vendor/autoload.php w lini 7

Skontaktuj się z administratorem Pawłem F. [email protected]

Izabela Żylińska

Redaktor Naczelna / Wydawca

Izabela Zylinska

Magister inżynier robotyki. Absolwentka: Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce.

Od 2008 r. związana z branżowymi portalami i czasopismami technicznymi poruszającymi następującą tematykę: automatyka, robotyka, sterowanie, utrzymanie ruchu, przemysł, energetyka, elektrotechnika, oświetlenie, inteligentne miasta i regiony.

Od grudnia 2013 r. działa jako członek Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W ramach swojej działalności związanej z tematyką inteligentnych miast i regionów działa w Radzie Programowej Kongresu Smart City organizowanego od 2014 r. przez Klaster Smart IT oraz Klaster Green Cars.

Od 2015 r. moderator i panelistka podczas konferencji poświęconych inteligentnym miastom i regionom:

  • Ogólnopolski Kongres SMART - Inteligentne Miasta (28.09.2015, Olsztyn) → panel: Inteligentne rozwiązania dla miejskiej energetyki, infrastruktury oraz transportu
  • Ogólnopolski Kongres SMART - Inteligentne Miasta (23.11.2015, Kraków) → panel: Możliwości wdrażania rozwiązań Smart Cities – doświadczenia polskie i zagraniczne
  • Kongres SMART - Inteligentne Miasta (04.04.2016, Płock) → prowadzenie całej konferencji + wystąpienie w sesji "Energia w mieście" pt.: Inteligentne opomiarowanie u mieszkańców sposobem na zwiększenie efektywności energetycznej miasta