Charakterystyka magazynu

„Inteligentne miasta i regiony” jest branżowym magazynem technicznym B2B/B2G. To pierwsza na rynku polskim inicjatywa wydawnicza, która ma na celu połączenie kluczowych dostawców technologii dla inteligentnych miast i regionów wraz z odbiorcami ich oferty.

Pierwsze wydanie „Inteligentne miasta i regiony” jest dostępne na rynku od września 2016 r. Publikacja ukazuje się w wersji drukowanej i cyfrowej (PDF). Czasopismo kolportowane jest w trakcie wydarzeń branżowych związanych z tematyką Smart City i Smart Regions. Dodatkowo stosowana jest dystrybucja w formie wysyłki kwalifikowanej – bezpośredniej, bezpłatnej wysyłki pocztowej – do instytucji i firm wyselekcjonowanych z bazy adresowej wydawnictwa na podstawie określonych kryteriów.

 

Tematyka czasopisma

W ramach czasopisma „Inteligentne miasta i regiony” dostępne są następujące działy tematyczne:

Wywiady i wypowiedzi dotyczące obecnego i przyszłego stanu na rynku inteligentnych miast i regionów.

Informacje o: finansowaniu inwestycji w ramach inteligentnych miast i regionów, obowiązujących regulacjach prawnych, normach i przepisach, przetargach, inicjatywach. Wyniki analiz i badań.

Opisy produktów (aplikacji, urządzeń) i usług dedykowanych dla inteligentnych miast i regionów w następujących dziedzinach: infrastruktura, transport, budynki, łączność (IT i komunikacja), energia, środowisko, administracja, biznes, mieszkańcy, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie.

Przykłady realizacji inwestycji w ramach inteligentnych miast i regionów z Polski i ze świata.

Ciekawostki i migawki z inteligentnych miast i regionów.

Zapowiedzi i opisy targów, konferencji, forów, seminariów.

 

Grupa docelowa

Czasopismo „Inteligentne miasta i regiony” skierowane jest do specjalistów reprezentujących:

  1. Administracja centralna i lokalna

  2. Organy naczelne i centralne, jednostki podległe oraz służby mundurowe

  3. Władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk

  4. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu

  5. Kancelarie prawne i firmy doradcze

  6. Przedstawiciele następujących branż:

 

Informacje o tytule

 

O wydawnictwie

Wydawnictwo ARTSMART Izabela Żylińska działa na polskim rynku od stycznia 2010 r. W swoim portfolio posiada czasopisma i portale internetowe z następujących dziedzin: energetyka, przemysł, inteligentne miasta i regiony, budownictwo, system opieki zdrowotnej. Organizujemy i prowadzimy konferencje branżowe. Świadczymy usługi z zakresu marketingu dla przedsiębiorstw działających w sektorze technicznym.

ARTSMART Izabela Żylińska jest członkiem: Komitetu Technicznego 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej i Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności działających w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Ogólnopolskiego Klastra E-Zdrowie. Członek-Założyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki.

 

>>PREZENTACJA WYDAWNICTWA<<

 

ARTSMART Izabela Żylińska
ul. Braci Załuskich 4 lok. 21
01-773 Warszawa
NIP: 525-229-42-16