Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady świadczenia tej usługi przez firmę ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773), ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, zwaną dalej "Wydawcą".

§ 2

1. Newsletter jest usługą, polegającą na informowaniu korzystającego z usługi o bieżących artykułach, ofertach, promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach w Wydawnictwie, poprzez przesyłanie przez Wydawnictwo na podany przez użytkownika adres e-mai, wiadomości mailowych.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Wydawnictwem, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniu ustępu powyższego.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która poda swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie internetowej Wydawnictwa, dostępnej pod adresem www.inteligentnemiastairegiowny.pl i jej subdomenie www.czasopismo.inteligentnemiastairegiony.pl i zawrze z Wydawnictwem umowę o świadczenie usługi Newsletter. Powyższy formularz stanowi ofertę Wydawnictwa, skierowaną do przyszłego użytkownika usługi Newsletter w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

2. Następnie należy wypełnić, wskazany w postanowieniu ustępu powyższego, formularz rejestracyjny, podając w nim adres e-mail i swoje imię. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej do usługi Newsletter niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.

3. Kliknięcie przycisku "Zamawiam" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Wydawnictwa, o której to ofercie mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wydawnictwem, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

4. Wydawnictwo po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, wysyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zawarcia wskazanej umowy.

§ 5

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Wydawnictwo wypowiada umowę o świadczenie usługi Newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy, na który wysyłany jest Newsletter.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o świadczenie tej usługi, kierując oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pocztą na adres Wydawnictwa podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 8

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą bezpośrednio na adres Wydawnictwa podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawnictwa.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Wydawnictwo.

3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Wydawnictwem lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Polityka prywatności